uw toekomst verdient een expert

Hoeveel?

Om aftrekbaar te blijven, zijn de bijdragen die uw vennootschap jaarlijks mag storten door de “80%-regel” beperkt. Volgens deze regel mag de som van uw pensioenen van de 1ste en 2de pijlers, omgezet in rente, 80% van uw laatste normale jaarlijkse bruto vergoeding niet overschrijden.
Deze som bestaat uit :

Amonis berekent samen met u jaarlijks de maximale bijdrage.

Hoe?

Uw vennootschap kan de gestorte bijdragen als professionele kosten aftrekken, inclusief de verschuldigde taks op de bijdragen. Deze aftrekbaarheid is onderworpen aan verschillende voorwaarden, waaronder:

De fiscale voordelen van het IPT zijn verenigbaar met deze van het VAPZ.

Voordelige eindfiscaliteit

U betaalt

  •  20% bij kapitaalopname op 60 jaar
  • 18% bij kapitaalopname op 61 jaar
  • 16,5% bij kapitaalopname tussen 62 en 64 jaar
  • 16,5% als u uw kapitaal opneemt vanaf 65 jaar en niet beroepsactief bent gebleven tot 65 jaar
  • 10% bij kapitaalopname op 65 jaar (of later) EN indien u tot uw 65ste beroepsactief bent gebleven

De gemeentebelasting moet nog toegevoegd worden aan deze aanslagvoeten.

Wyninckx-bijdrage

In bepaalde gevallen kan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd zijn.

In 2018 bedroeg deze bijdrage 3% van de som van uw jaarlijkse IPT-bijdragen boven 32.472,96 euro.

Vanaf 2019 (dus betreffende uw pensioenopbouw in 2018) treedt een nieuwe berekeningsmethode in werking.
De Wyninckx-bijdrage zal verschuldigd zijn als het totaal van uw wettelijk pensioen en uw extralegale pensioenen in de tweede pijler (zowel VAPZ, RIZIV, IPT als POZ zullen mee in rekening worden gebracht), omgezet in een rente, een "pensioendoelstelling" overschrijdt. Deze pensioendoelstelling wordt gedefinieerd als het hoogste wettelijke pensioen in de publieke sector, namelijk 80.024,15 euro per jaar op 1 september 2018, prorata volgens de reeds gepresteerde loopbaan.

Indien van toepassing, zal de Wyninckx-bijdrage 3% bedragen van het verschil tussen uw extralegale pensioenreserves op 1 januari van het lopende jaar en op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit verschil zal eerst gecorrigeerd worden op basis van de gemiddelde OLO-interest op 10 jaar.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak